Uczniowie wyjeżdżający na staże do Granady w dniach 04.02. - 18.02.2017r.

 

Przypominam, że zbiórka na wyjazd ma miejsce w dniu 04.02.2017r. o godz. 06.00 na ul. Hutniczej obok naszej szkoły

 

Każdy z uczestników wyjazdu jest zobowiązany do posiadania następujących dokumentów:

 

  • karta EKUZ ( Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)

  • dokument tożsamości, który został podany w trakcie rekrutacji jako dokument obowiązujący przy odprawie lotniczej

 

 


Uczniowie klas drugich Zasadniczej Szkoły Zawodowej  zakwalifikowani na wyjazd w dniach 04.02. – 18.02.2016r. do Granady proszeni  są o doniesienie do 16 listopada 2016r. ksero dowodu osobistego lub paszportu celem zakupu biletów lotniczych.


Uwaga wszyscy chętni na wyjazd na staże do Granady !!!!!

 Wszyscy uczniowie, którzy złożyli w sekretariacie formularze zgłoszeniowe w wersji papierowej proszeni są o wypełnienie do dnia 04.11.2016r. formularzy w wersji elektronicznej, które znajdują się na stronie projektu w zakładce: Formularze online

 Ponad to ze względów technicznych ogłoszenie wyników rekrutacji zostaje przełożone na dzień 14 listopada 2016r.